Emilio vive só, refuxiado no anonimato
dunha grande urbe.

Un día ao ir traballar atropélano
e perde a visión do ollo esquerdo.

Os médicos transplántanlle o ollo doutra persoa e comeza a ver a vida do doador.


Emilio vive solo,
refugiado en el anonimato de la urbe.

Un día al ir a trabajar lo atropellan
y pierde la visión del ojo izquierdo.

Los médicos le trasplantan el ojo de
otra persona, y comienza a ver
la vida del donante.

 

Emilio lives on his own taking refuge in the anonimity of the city.

One day on his way to work he is knocked down and he lost his left eyesight.

The doctors transplanted the eye of another person and he starts to see his donor's life.

 

Unha mestura entre ficción e realidade:
a nosa vida, a nosa realidade entra na ficción para facela funcionar, para que o personaxe
interactúe con ela.

Unha fábula sobre a deriva existencialista cara a que nos está levando a sociedade da comunicación.

 

Una mezcla entre ficción y realidad: nuestra vida, nuestra realidad entra en la ficción para hacerla funcionar, para que el personaje
interactúe con ella.

Una fábula sobre la deriva existencialista hacia la que nos está llevando la sociedad de la comunicación.

 

It is a blend between fiction and reality: our life, our reality enters the fiction to make it work, so that the character interacts with it.


A fable about existential drift towards which we are led by the communication society.

 

Dosier de prensa

Dosier de Prensa

Pressbook

 

Produce Rebordelos produce Apoia Agadic